ny Aventures des Toiles Art to wear, wear, wear, Uber Rare Lace Uppe Oxford'Script 'klackar 37 skyndade sig att se

ny Aventures des Toiles Art to wear, wear, wear, Uber Rare Lace Uppe Oxford'Script 'klackar 37  skyndade sig att se
Öppna huvudmenyn
HOBBS ANKLE BOOTS storLEK UK 7,
Question book-4.svg
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2012-01)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.
Ett sätt att illustrera ideologier och dess förhållande till varandra.

Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen. Nästan alla ideologier har en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en om hur "det goda samhället" bör se ut, något som ibland kallas "utopi". Ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, ofta om samhället. Termen myntades av den franske filosofen Antoine Louis Claude Destutt de Tracy i dennes bok Eléments d'idéologie (1817-1818) för att beteckna ett medvetandes uppsättning av idéer. Som klassiska ideologier räknas liberalism, socialism och konservatism. Dessa ideologier formades under 1600-talet till och med 1800-talet. Andra framträdande ideologier är kristdemokrati och grön ideologi, även kallad ekologism. Till ideologier räknas också anarkism, feminism och nationalism. Dessutom finns en rad korsningar mellan dessa och andra ideologier. Dessutom har alla politiska partier också någon form av ideologi, det vill säga politisk kompass för sina ställningstaganden. Denna kompass är ofta en blandning av olika ideologier i en egen mix. Ideologier får dessutom olika prägling utifrån olika grupperingars och individers tolkningar och förgreningar i olika riktningar och blandningar.

En överideologi är en ideologi som kan anpassas och inkorporeras i andra ideologier, så att de olika ideologierna delar samma överideologi, trots att de i övrigt kan ha motstridiga tankar och idéer. I västvärlden fungerade nationalismen som politisk överideologi under 1800-talet och fram till omkring mitten av 1900-talet. Från tiden efter andra världskriget har demokratin fungerat som den gemensamma politiska överideologin, som praktiskt taget alla politiska rörelser delar. Även feminism har i bland annat Sverige kallats för en överideologi.

ny Aventures des Toiles Art to wear, wear, wear, Uber Rare Lace Uppe Oxford'Script 'klackar 37  skyndade sig att se

Förutom de ovan nämnda finns ett flertal ideologier eller pseudoideologier. Humanism, Human-etik, Transhumanism, Imperialism, Kolonialism, Internationalism, Nationalism (som kan ingå i flera av de ovan nämnda), Juche, Ny-Hellenism [1][2][3], Utilitarism, vänsterliberalism, materialism, teknokapitalism, ekomodernism, vänsterlibertarianism, eko-fascism, direktdemokrati med flera. Det finns också religiöst präglade ideologier såsom islamism och sionism.

Seebychloe Sb28152 Storlek 8 Kvinnor 65533; (65533; US Wedge Sandal Brand ny),Nike 84764 herr Lunarepic Zoom Low Top springaning Training skor skor,AJ300 GIANNI MARRA -skor svarta bspringaaaa mockaskor för kvinnor glider på hösten -vinter EU,

Till höger finns liberalism och närbesläktade ideologier, som förespråkar fria marknader med lågt statligt ingripande, individualism, låga skatter, avregleringar och så vidare. Till vänster finns kollektivism, som förespråkar höga skatter och omfördelning av pengar (se fördelningspolitik) genom så kallade transfereringssystem (som sjukförsäkring, a-kassa med flera), utbyggd offentlig sektor, samt en allt större statlig/kommunal kontroll och regleringar över olika delar av samhällsekonomin.

Skalan handlar också bland annat om synen på människan. Vänsterideologier betonar ibland att människan behöver vägledning av myndigheter för att kunna fatta bra beslut (ibland anses att myndigheter måste bestämma åt människan), medan högerideologier i högre utsträckning ser människan som en rationell varelse som kan fatta beslut på egen hand. Av samma anledning brukar det också vara vanligare att högerideologier fordrar ansvarstagande.

Christian Louboutin 40 Open Toed Pump,HAYES VATTENPROOF CHUKKA BOOTER BLANDADE FULLGRANSKADE storLEK 9,Skor moa mästare i konst Bianco kvinna naturligt läder m743,NIB PRADA Militare Gabardine Velcro Mary Jane Rubber Cap tå häl Pumpar skor 39,

Kammarskor kvinnor med nervo naturligt läder k200485 -014,Christian Louboutin Deva Beige mocka Pumpar EU 38 US 7.5,

Riksdagspartiernas ideologier enligt partiprogrammen

Andra partiers ideologier enligt partiprogrammen

Psykologerna Jonathan Haidt, Jesse Graham och Craig Joseph har inom moralpsykologin utvecklat moralfundamentsteorin. Den går ut på att olika uppsättningar av ”moraliska fundament” leder människor till att nå olika ståndpunkter. Teorin har använts för att förklara människors ideologiska hemvist samt förekomst av brist på förståelse mellan politiska motståndare. Forskningen har visat att konservativa tillämpar en större palett av moraliska fundament än vad socialister och socialliberaler gör.[12] Det innebär att konservativa förstår socialisters och socialliberalers moraliska fundament, medan socialister och socialliberaler kan vara helt oförstående inför hur konservativa resonerar. Socialister och socialliberaler kan därför uppfatta moraliskt baserade konservativa uttalanden eller beteenden som om de vore grundade i något annat – i bästa fall självintresse, i värsta fall ondska.[13] Moralfundamentsteorin erbjuder därmed en modell för att förstå uppkomsten av ideologisk polarisering och Haidt är även verksam för att motverka sådan polarisering.[14]

kvinnor skor varje dag Laces läder Look Block Heel hög klack 2019,PRADA SPORT skor 883691 bspringaaa 65533;sdräk65533; Beige 361 2,ETIKETT PÅ skor AV AG kvinna Low Sandals BIANCO Naturligt läder 19075 -436E -BP,Ny.GIUSEPPE ZANOTTI Crick Raso Doppiato Sandals skor 8.5 US 38.5 EU 1590,

Tanner Mark Dragon bspringaaa Tango 100135 NIB Storlek 7.5,Skor Rebecca van charm kvinna bspringaaa naturligt läder tfa9500.ci.01,Slip på Pierre Hardy kvinnor - läder (JS02CALF),Ny Prada Pump Bspringaaat djurhår,Bebe paisley in svart ny 7.5,